วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ส้มชนิดต่างๆ


มะกรูด (C. hystrix DC.)
มะนาว (C. aurantifolia Swing.)
เลมอน (C. limon Linn.)
ส้มแก้ว (C. nobilis Lour.)
ส้มเกลี้ยง, ส้มเช้ง (C. sinensis Osb.)
ส้มเขียวหวาน, ส้มจุก, ส้มจันทบูร (C. reticulata Blanco)
ส้มจี๊ด ส้มซ่า (C. aurantium Linn.)
ส้มโอ (C. grandis Osb. หรือ C. maxima)
ส้มโอมือ หรือ ส้มมือ (C. medica)
อ้างอิง
- เอกสารวิชาการศัตรูพืชกักกันพืชที่สำคัญของส้ม สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ 2547 ,

1 ความคิดเห็น:

  1. โลเท่าไหร่คับ ส้มไร่เนี่ย หวานป่ะ
    สงสัยจาเปรี้ยวโค ตะ ระ...อ่ะๆเอาครึ่งลูกละกัน

    ตอบลบ